Nordjyllands Historiske Museum

 
Nordjyllands Historiske Museum arbejder med forskning, indsamling, dokumentation, bevaring og formidling af lokal- og kulturhistorie i Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Jammerbugt Kommuner.
På 14 udstillingssteder præsenterer vi dig for "Nærværende Historie"
 

Nordjyllands Historiske Museum • Algade 48 • 9000 Aalborg • Tlf. +45 9931 7400

1. februar 2018

REGAN Vest som verdenskulturarv?


Kulturminister Mette Bock sendte i slutningen af 2017 en opfordring til blandt andet landets museer om at indsende forslag til nomineringer til UNESCOs verdensarvsliste. Den opfordring har Nordjyllands Historiske Museum taget til sig og arbejder nu på en ansøgning for at få koldkrigsbunkeren REGAN Vest optaget på UNESCOs verdensarvsliste.

Ministeren understreger, at ”en verdensarvsnominering ikke er en enkel sag” og uddyber: ”Der stilles meget høje krav til nomineringerne, både hvad angår de fysiske forhold, men også til forskning, beskyttelse, forvaltning og formidling, og det er en absolut forudsætning, at der er en såvel kommunal som lokal stærk forankring. Derudover er selve udarbejdelsen af en nominering meget ressourcekrævende. De emner, der stilles forslag om, skal kunne leve op til alle disse krav”.

Det er vi på Nordjyllands Historiske Museum klar over, idet vi – i samarbejde med andre museer – også arbejder på at få Danmarks fem ringborge optaget på verdensarvslisten. Til gengæld ved vi også, at en optagelse på verdensarvslisten vil have stor betydning både lokalt, nationalt og internationalt for REGAN Vest, da en sådan anerkendelse er den fornemste blåstempling af anlæggets internationale værdi. Turismemæssigt vil en optagelse på verdensarvslisten sætte REGAN Vest og Nordjylland på landkortet, som en helt exceptionel destination.

REGAN Vest

Og hvad er det så, der kvalificerer de 5.500 m2 bunkeranlæg i Rold Skov til at komme i betragtning som verdensarv? Der er flere unikke kvaliteter – både set i et historiske og i en rent arkitektonisk perspektiv.

REGAN Vest er et danskbygget atomsikret anlæg, der skulle huse regeringen, embedsværk og regent i tilfælde af, at Den Kolde Krig blev varm.

Der er tale et anlæg, der er bygget til at huse og blive drevet overvejende af civile. REGAN Vest blev bygget præcist til sit formål i koldkrigsperioden, og fremstår som det ypperste man i 1960´erne kunne frembringe med henblik på at bevare sit lands suverænitet og demokrati. Samtidig understreger selve anlægget, hvor alvorligt man fra vestmagternes side tog truslen fra øst under Den Kolde Krig.

Anlægget er gennemtænkt ned i de mindste detaljer og fremstår endnu fuldt møbleret, som en unik tidslomme fra slutningen af 1960´erne. Gennem årene er anlægget - især på den tekniske side - blevet opgraderet. Eksempelvis finder man flere årtiers telefonmodeller i anlægget.

REGAN Vests beliggenhed i Danmark var i samtiden hemmeligholdt og blev først afklassificeret i 2012. Placeringen i landskabet fremstår i høj grad autentisk i forhold til den periode, hvor man anlagde og drev det hemmeligholdte anlæg.

Det skyldes, at ådalen neden for anlægget er naturbeskyttet, og at området på den anden side af ådalen er udlagt til nationalpark (Nationalpark Rebild Bakker). Terrænet oven over anlægget består i dag delvis af naturbeskyttet område og delvis af fredsskov.

Regeringsanlæg som dette er ikke et specielt dansk fænomen. Der findes regeringsanlæg i en række europæiske lande, men det har ikke været muligt for Nordjyllands Historiske Museum at finde et andet regeringsanlæg, der hverken i omfang eller autenticitet kommer på højde med REGAN Vest.

Det er museets klare holdning, at REGAN Vest med sit udtryk for en international tænkemåde i forbindelse med at bevare staternes suverænitet og demokratisk valgte ledelse under en krig, gør REGAN Vest oplagt som verdenskulturarv. REGAN Vest er et exceptionelt anlæg, der i sin funktion, arkitektur, bevaringstilstand og beliggenhed ikke findes mage til andre steder.

Et realistisk bud en afgørelse for, hvorvidt REGAN Vest kan komme på UNESCOs verdensarvsliste, vil tidligst ligge i 2021, vurderer museet.

 

 

 

19. december 2017

Royal støtte til REGAN Vest

Museum modtager 100.000 kr. til udgivelsen af en fotobog

Bestyrelsen i Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond har på sit møde tirsdag 28. november 2017 tildelt Nordjyllands Historiske Museum 100.000 kr. i støtte til udgivelse af en fotobog om koldkrigsbunkeren REGAN Vest. Brevet med tilsagn fra den royale fond vækker glæde på museet.

”Vi er dybt taknemmelige for donationen, som vi ser som en anerkendelse af det store arbejde, vi er i gang med, inden vi kan åbne REGAN Vest for det brede publikum”, siger museumsdirektør Lars Christian Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum og fortsætter:

”Allerede nu er interessen for bunkeranlægget i Rold Skov enorm, og bogen er tænkt som en visuel introduktion til et autentisk stykke danmarkshistorie, der indtil for nylig har været en af landets bedst bevarede hemmeligheder”.

REGAN Vest – Demokratiets sidste bastion er tænkt som et værk, der henvender sig til et bredt publikum. Bogen bliver for de mange, der allerede nu viser interesse for anlægget og ser frem til et besøg i REGAN Vest. Når anlægget er åbent for publikum, kan bogen også bruges til at forlænge museumsoplevelsen - et middel til refleksion. For et besøg i REGAN Vest er overvældende oplevelse. Det viser de foreløbige testrundvisninger, museet har foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af en forretningsplan for stedet. De fleste gæster er eftertænksomme og stille, når de kommer ud af anlægget, og først timer eller dage senere er oplevelsen fordøjet, og spørgsmålene melder sig. 

I fotografiets eget udtryksfulde sprog kombineret med korte fakta-baserede tekster vil museet med bogen give læseren en flig af den fascinerende historie om Danmarks civile beredskab under Den Kolde Krig.
På sigt vil bogen forhåbentlig forlænge museumsoplevelsen og give inspiration til fordybelse i et stykke Danmarkshistorie fra en ikke særlig fjern fortid. 

Lokal fotograf
Det bliver den nordjyske fotograf Lars Horn, der skal tage bogens billeder. Han er uddannet fotojournalist i 1983 fra St. Cloud State University, Minnesota, USA og har siden 1990 været freelance fotograf og medejer af fotobureauet Baghuset Pressefoto i Aalborg. Lars Horn har leveret fotos til en lang række bøger – blandt dem Børglum Kloster – fortid, nutid, fremtid. 2010. Forfatter: Birthe Lauritsen, Rundt i Aalborg. 2016. Forfatter: Britt Nørbak og På toppen af Skagen. 2017. Forfatter: Britt Nørbak.

Redaktion og tekstarbejde varetages af museumsinspektør, cand.mag. Ulla Varnke Egeskov og journalist, kommunikationschef Helle Nørgaard Jensen, begge Nordjyllands Historiske Museum.
Bogen forventes udgivet i det kommende års tid.

Der blev på det halvårlige møde i den royale fond i alt bevilliget 3.609.300 kr.

 

 

 

22. maj 2017

Fondsmillioner til REGAN Vest

VELUX FONDEN bevilger 4,5 mio. kr. til stort samarbejdsprojekt
om forskning i og formidling af Den Kolde Krig

Hvis krigen kommer hedder et forsknings- og formidlingsprojekt, der netop har modtaget økonomisk støtte på 4.559.184 kr. fra VELUX FONDENs Museumsprogram 2016. Bag projektet står Nordjyllands Historiske Museum i samarbejde med Institut for Kultur og Globale Studier ved Aalborg Universitet (AAU), Koldkrigsmuseum Langelandsfort (Langelands Museum) og Koldkrigsmuseum Stevnsfort (Østsjællands Museum).

 

Hvis Krigen Kommer I 1962 blev pjecen Hvis Krigen Kommer husstandsomdelt i hele Danmark. Med den ville Statsministeriet oplyse befolkningen om farer, forebyggelse og fakta i forbindelse med et eventuelt angreb mod dansk territorium, herunder et atomangreb. Hvis Krigen Kommer er også titlen på et nyt danske forsknings- og formidlingsprojekt, der vil se nærmere på Danmarks civile beredskab under Den Kolde Krig – et emne, der stort set er uudforsket. Projektet kan realiseres takket være en donation på 4.5. mio. kr. fra VELUX FONDENs Museumsprogram 2016. 
(Foto: Nordjyllands Historiske Museum)

 

”Vi er dybt taknemmelige for donationen fra VELUX FONDEN”, siger museumsdirektør Lars Christian Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum:
”Ikke alene er det en kærkommen økonomisk håndsrækning til arbejdet med REGAN Vest frem mod en åbning for publikum. Det er også som sådan en blåstempling af vores valg af grundfortælling og den vinkel, vi vil anlægge i arbejdet med at gøre REGAN Vest til et både nationalt og internationalt centrum for forskning i og formidling af Den Kolde Krig”.

Projektet løber over de næste tre år og tager udgangspunkt i bunkeren REGAN Vest, som Nordjyllands Historiske Museum åbner som national og international Koldkrigsattraktion i 2020. I modsætning til de to øvrige koldkrigsanlæg i Danmark – og deltagere i projektet - Langelandsfortet og Stevnsfortet, der er militære anlæg, er REGAN Vest et civilt anlæg, der skulle huse regering og kongehus i tilfælde af en atomkrig. Det civile beredskab i den periode af Danmarkshistorien er stort set uudforsket i den danske koldkrigsforskning, og projektet vil derfor bidrage med ny viden om, hvilke forestillinger og overvejelser man gjorde sig om statens og samfundets overlevelse i tilfælde af en atomkrig. Projektet har tre tæt forbundne formål:

Forskning
For det første en forskningsdel møntet på afdækning af Den Kolde Krigs trusselsbilleder og det civile beredskab i Danmark med tråde til de militære og internationale relationer og trusler fra både øst og vest. Emnet er stort set uudforsket i både den danske og den internationale koldkrigsforskning, og projektet vil derfor bidrage med vigtig ny viden om, hvilke forestillinger og overvejelser man gjorde sig om statens og samfundets overlevelse i tilfælde af en atomkrig.

Formidling
For det andet en formidlingsdel, der skal formidle denne nye viden på måder, hvor Den Kolde Krigs problemstillinger og udfordringer gøres nærværende og relevante i diskussioner af nutidens sikkerhedspolitiske dilemmaer. Desuden skal den fascination, Den Kolde Krig til stadighed udøver, også bruges som afsæt for at give indsigt i nutidens sikkerhedspolitiske dilemmaer.

Internationalt netværk
Endelig skal samarbejdet i dette projekt også udgøre starten på opbygningen af et europæisk netværk for forskere og formidlere, der arbejder med Den Kolde Krigs materielle kulturarv i form af militære og civile anlæg.

VELUX FONDEN
VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål. Derudover støtter fonden aktive ældre, aldrings- og øjenforskning. I 2016 uddelte VELUX FONDEN 259 millioner kr.

VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Læs mere om VELUX FONDEN på www.veluxfoundations.dk

 

Hvis Krigen Kommer Hvis Krigen Kommer er titlen på et forsknings- og formidlingsprojekt, der over de næste tre år skal belyse det civile beredskab i Danmark under Den Kolde Krig – et emne, der stort set er uudforsket i den danske koldkrigsforskning. Projektet, der tager udgangspunkt i bunkeren REGAN Vest, vil derfor bidrage med ny viden om, hvilke forestillinger og overvejelser man gjorde sig om statens og samfundets overlevelse i tilfælde af en atomkrig. Projektet kan realiseres takket være en donation på 4.5. mio. kr. fra VELUX FONDENs Museumsprogram 2016. 
(Foto: Nordjyllands Historiske Museum)

 

Projektets dele
Hvis Krigen Kommer bliver påbegyndt i juni 2017.

Forskningsdelen består af fem delprojekter. I et ph.d.-projekt belyser museumsinspektør Bodil Frandsen forberedelserne til statens og samfundets opretholdelse og overlevelse under Den Kolde Krig.
I et mindre forskningsprojekt belyser museumsinspektør Ulla Varnke Egeskov det civile beredskab i kommunalt regi med Skørping kommune som case.
Seniorforsker Marianne Rostgaard og post.doc. Ivan Lind Christensen, begge AAU, undersøger datidens forestillinger om og holdninger til en mulig atomkrig, mens undersøgelser af Warszawapagtens krigsplanlægning gennemføres i regi af Koldkrigsmuseum Langelandsfort ved museumsleder Peer Henrik Hansen. Endelig belyses det civile beredskab i et NATO-perspektiv af Koldkrigsmuseum Stevnsfort.

Formidlingsdelen består af seks delprojekter. Tre af projekterne vil indkredse de fortællegreb og virkemidler, der kommer til at indgå i det kommende koldkrigsmuseum ved REGAN Vest, samt koncepter for formidling til uddannelsesinstitutioner.
I et selvstændigt projekt indsamles og formidles erindringer om Den Kolde Krig, mens de resterende to projekter består af dels web-formidlingsprojektet Hemmelige Steder (http://hemmeligesteder.com/) dels udvikling af destinations- og brandingsamarbejde.

Endeligt vil etableringen af projektets europæiske netværk blive påbegyndt med en international konference i 2019.

Projektet Hvis Krigen Kommer ledes af Morten Pedersen, afdelingsleder, ph.d., Nordjyllands Historiske Museum og seniorforsker, lektor Marianne Rostgaard, Aalborg Universitet.

Blandt de nævnte delprojekter har Kulturministeriets Forskningsudvalg støttet ph.d.-projektet, mens Nordea-fonden og Historien om Danmark har støttet formidlingsprojektet Hemmelige Steder.

 

 

 

 

 

16. december 2016

REGAN Vest gøres klar til publikum

njm

 

Inden bunkeren kan åbne for publikum venter flere års tilretning af anlægget

Siden REGAN Vest i al hemmelig blev bygget i 1960’erne under den kolde krig, har anlægget været omgærdet af mystik, men nu er der endelig udsigt til, at de 5000 kvadratmeter helt unik Danmarkshistorie kan åbne for publikum. Inden da venter der dog flere års intenst arbejde med at klargøre anlægget og de omkringliggende arealer - et arbejde, som Nordjyllands Historiske Museum allerede har indledt.

Med finanslovens vedtagelse torsdag 15. december vil REGAN Vest i løbet af kort tid formelt blive overdraget fra Forsvarsministeriet til Nordjyllands Historiske Museum, som ifølge finanslovsforligt får et årligt driftstilskud på 2,6 mio. kr. til REGAN Vest de næste fire år. På et pressemøde i anlægget fredag forklarede museet om det store arbejde, man nu glæder sig meget til at gå ombord i, inden man i 2020 kan slå dørene op for publikum.

Det er planen at bygge et 400 m2 stort velkomstcenter, som skal rumme udstillinger om den kolde krig, ankomstfaciliteter og butik. Den gule murermestervilla, der ligger ud til vejen og tidligere var bolig for den tilsynsførende i REGAN Vest, indrettes i 1960-70’er stil og kan besøges som en tidslomme og blandt andet bruges som pausezone, madpakkerum m.m. Det sidste, der skal etableres uden for anlægget, er adgangsveje, stier og parkeringsfaciliteter.

Nede i selve anlægget skal der arbejdes meget med bl.a. klimasikring, brand- og redningsveje, alarmer og kommunikation, adgangsforhold for gangbesværede og kørestolsbrugere samt etableres en skoletjeneste.
Nordjyllands Historiske Museum anslår, at der alt i alt skal bruges omkring 100 mio. kroner, og arbejdet med fondsansøgninger er allerede gået i gang.

Anlægsarbejderne er på mange måder komplicerede – udenfor fordi de skal spille ind med naturfredningen i området, og indenfor dels fordi anlægget er fredet, og dels fordi det ikke er bygget efter almindelige standarder. Det er blandt andet derfor, der vil gå nogle år, før anlægget kan åbnes for publikum.

Forarbejdet

Nordjyllands Historiske Museum gennemførte allerede i 2015 en analyse, der mundede ud i en forretningsplan, som fastlagde retningslinjerne og definerede de opgaver, der ligger forud for en kommende åbning. Derudover har museet de senere år indsamlet beretninger, foretaget registreringer og på andre måder arbejdet med anlægget og dets historie og har således opbygget en solid faglig viden på området.

”Så selv om den opgave, vi står over for nu, er både stor og tidskrævende, er vi velforberedte på den kommende proces, som vi glæder os meget til endelig at gå i gang med”, understreger direktøren for Nordjyllands Historiske Museum, Lars Nørbach.

De kommende års arbejde

REGAN Vest står på mange måder fuldstændigt, som da det stod færdigbygget i 1968. Møbler, inventar, installationer osv. er langt hen af vejen identiske med de oprindelige, og det giver stedet en helt egen og unik autencitet, der gør, at ingen går uberørt fra et besøg i REGAN Vest.

Netop autenciteten - samt stedets særegne arkitektur med meget få udgange - gør en klargøring af REGAN Vest til en spændende, men også tidskrævende opgave, der endvidere skal tage hensyn til bygnings-fredningen. Tilretningerne skal nemlig ske så varsomt, at de ikke skæmmer bygningen, men samtidig skal de naturligvis leve op til moderne krav til sikkerhed og publikumskomfort. Ombygningen vil omfatte en række forhold:
Sikring – brand, klima og tyveri
På den mere tekniske side venter en række ombygninger med henblik på klima-, tyveri- og brandsikring. Anlægget skal klimasikres, så komforten for de mange besøgende er i orden, og ikke mindst så de mange genstande på stedet sikres mod fugtskader.
Genstandene skal dog ikke alene sikres mod fugt, men også mod tyveri. En stor del af oplevelsen i REGAN Vest er, at alt lige fra stempler med tekster som ”Hemmelig” og ”NATO Confidential” til køkkengrej, møbler og brevpapir står frit fremme, som om alle lige kom tilbage til arbejde efter en frokostpause. Den oplevelse skal bibeholdes ved en åbning, men det stiller store krav til både valg af og indførelse af sikringsløsninger. Endelig ligger der en stor opgave i at sikre anlægget, så det lever op til moderne beredskabskrav. Der skal etableres sikre kommunikationslinjer fra jordoverfladen og ned i det underjordiske anlæg, og hele anlægget skal brandsikres – igen på måder, som ikke skæmmer stedets oprindelige udseende.

Tilgængelighed

Som det er nu, er det næsten umuligt at besøge anlægget som gangbesværet. Det vil næppe være muligt at sikre lige adgang for alle, men med etablering af lift mellem etager og ved opgange, kan der sikres adgang for de fleste.

Skoletjeneste

Museet ønsker at ombygge en lille del af anlægget til et skoletjenesteområde – et såkaldt ”Mini-REGAN Vest” – hvor elever fra folkeskolens udskoling samt ungdomsuddannelserne med udgangspunkt i øvelsesmateriale fra den Kolde Krig kan prøve at lede landet gennem en krise. Der er en række ens soverum, hvoraf nogle kan tages ud og bruges hertil, men sådanne ombygninger kræver stadig fredningsmyndighedernes tilladelse.

Formidling

Ud over ombygningerne i selve anlægget venter der et større arbejde med at udvikle de forskellige tilbud til publikum.
Selve anlægget og dets historie vil blive formidlet gennem indlevende rundvisninger, for REGAN Vest er med sin særlige stemning i sig selv et fantastisk sted til formidling af den frygt og alvor, der prægede den Kolde Krig.
Som udflytningsanlæg for regeringen er det samtidig også det oplagte sted til formidling af den lidt bredere historie om de planer, man lagde i forsøget på dels at redde befolkningen gennem en krig, dels at sikre demokratiet og Danmark som suveræn stat, hvis den Kolde Krig var blevet ”varm”. Sat lidt på spidsen kan man sige, at hvis REGAN Vest faldt, så faldt Danmark, og befolkningens skæbne ville være lagt i hænderne på fremmede magter. Nordjyllands Historiske Museum vil med etableringen af et velkomstcenter skabe plads til udstilling og formidling af denne bredere historie, der vil bygge på resultaterne af museets forskning på området.
Endelig skal der udvikles planer for undervisningstilbud, events, webformidling, ligesom den gule maskinmesterbolig, der også er omfattet af fredningen, skal ombygges til ”velkomststed” i tresser-stil, der på en legende måde spiller sammen med den øvrige formidling og sikrer en helstøbt oplevelse for publikum.

Lokalplaner

Men inden alt det ovenstående kan gå i gang, skal der i samarbejde med Rebild Kommune, som REGAN Vest ligger i, udformes nye lokalplaner for området, så adgangsforhold, nyt velkomstcenter osv. kan etableres i godkendte rammer. Alene dette arbejde kan – inkl. høringsfrister – tage det meste af et år, inden man så kan indhente byggetilladelser, udskrive arkitektkonkurrence osv.

”For publikum kan det umiddelbart virke som en meget lang ventetid, men den foranalyse, vi udarbejdede i 2015, og som mundede ud i en forretningsplan for åbning af REGAN Vest, viser tydeligt, at der venter os nogle travle, men også ekstremt spændende år”, siger Lars Nørbach og understreger endnu en gang, at museet glæder sig meget til at komme i gang.

 

 

18. november 2016

REGAN Vest med i finanslovsforlig

Nu mangler kun en endelig vedtagelse af finansloven, før arbejdet med at åbne kold-krigs-bunkeren for offentligheden kan gå i gang.

Vi understreger, at det ikke er muligt at komme ned i anlægget nu.

I det netop indgåede finanslovsforlig står REGAN Vest til et årligt driftstilskud på 2,6 mio. kr. fra staten, og dermed er Nordjyllands Historiske Museum rykket endnu et skridt nærmere en endelig bekræftelse på, at der bliver penge til at drive stedet som museum. Det eneste, der nu mangler, er en endelige vedtagelse af finansloven, og det sker formentlig ved en tredjebehandling i Folketinget inden jul.

Forude venter mellem tre og fire års arbejde med at klargøre anlægget, før publikum kan lukkes ind – et arbejde, Nordjyllands Historiske Museum glæder sig meget til.

”En bedre julegave kan man næsten ikke ønske sig. Vi har arbejdet hen imod det her i mange år, og vi er mere end klar til at gå i gang med sidste – om end omfattende – del af arbejdet, så vi snart kan dele denne unikke oplevelse med et stort publikum fra både ind- og udland”, siger museumsdirektør Lars Christian Nørbach fra Nordjyllands Historiske Museum og tilføjer:

”Der er så mange, der har hjulpet det her på vej og støttet i bestræbelserne på at åbne anlægget for offentligheden, og det er dejligt at se, at vores drømme og planer nu er et skridt tættere på at kunne realiseres. Det er mindre end et halvt år siden, at samtlige nordjyske kommuner og Region Nordjylland afsendte en fælles anmodning til regeringen om støtte til REGAN Vest. Og i forbindelse med finanslovsforslaget for 2017 er projektet blevet støttet af en række gode nordjyske folketingspolitikere. Det er i sandhed hele Nordjyllands projekt, og REGAN Vest bliver en helt unik attraktion for både lokale, nationale og internationale gæster, lige som det bliver et fantastisk tilbud til skoler. Der findes ikke et tilsvarende kold-krigs-anlæg, der står så autentisk noget andet sted i verden”.

REGAN Vest er beliggende i Rebild kommune, som er én af fire kommuner, Nordjyllands Historiske Museum har det museumsfaglige ansvar i, (de øvrige er Aalborg, Jammerbugt og Mariagerfjord). Museet har i flere år arbejdet med registrering af anlægget og dets historie. Man har også udarbejdet en forretningsplan for at drive REGAN Vest som museum, og det er dette arbejde, Nordjyllands Historiske Museum nu kan fortsætte. Museet kan gå videre med fondsansøgninger, for uden generøse tilskud fra fonde og lignende til anlægsarbejderne, går det ikke. Så snart midlerne er sikrede, skal anlægget de kommende år klima- og brandsikres, der skal laves handicapadgang, etableres velkomstcenter, opbygges udstillinger og ikke mindst laves skoletilbud. Det forventes, at REGAN Vest kan åbne for offentligheden i 2020.

Bemærk venligst: REGAN Vest hører lige nu stadig under Beredskabsstyrelsen, og der er ikke adgang til anlægget.

 

 

njm

Hovedindgang

njm

Dronningens soverum

njm

Dagligstue

njm

Cafeteria

njm

Konferencerum

Hvornår åbner REGAN Vest?
Det korte svar er i 2020

Rigtig mange skriver og ringer og spørger, hvornår de kan komme ned og se REGAN Vest – koldkrigsbunkeren, der skulle huse regering og kongehus i tilfælde af en tredje verdenskrig. 
Vi kan sige det meget kort: Der kommer til at gå flere år – desværre.

Vi glæder os over den store interesse, der er for at opleve dette unikke stykke danmarkshistorie, men Nordjyllands Historiske Museum har endnu ikke fået overdraget anlægget, som lige nu stadig hører under Beredskabsstyrelsen.

Men da et årligt driftstilskud på 2,6. mio kr. til at drive anlægget som museum er med i det finanslovsforslag, som i øjeblikket forhandles, håber vi naturligvis snart at få overdraget nøglerne.

Penge fra Rebild Kommune
Rebild Kommune, i hvis område anlægget ligger, har fra 2017 bevilget 500.000 kr. årligt til at klargøre REGAN Vest til åbning for offentligheden. Det arbejder vil tage nogle år, i det vi både skal klima- og brandsikre anlægget og etablere velkomstcenter og udstillinger.

Mens dette arbejde pågår, kan vi desværre ikke tilbyde rundvisninger i anlægget.
Vi forventer at åbne i 2020.

Hvis du klikker i menuen til højre, kan du læse tidligere udsendte pressemeddelelser om REGAN Vest.

 

 

 

 

Nordjyllands Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg

 

 

Tlf. 99 31 74 00 - Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

CVR 23035855 - EAN 5798003745701

 

Copyright (C) 2010 MS.